Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Donepezil, an Acetylcholinesterase Inhibitor, on Spatial Learning and Memory in Mice

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia

Rocznik

2015

Numer

No 57

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-530X
×