B O Wydawnictwie
fmc

ISSN:

 0015-5616

Publisher:

Oddział PAN w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
 

Redakcja

KOMITET REDAKCYJNY
Redaktor Naczelny
prof. dr hab. Piotr Thor
Zastępca Redaktora Naczelnego
prof.dr hab. Władysław Sułowicz
Sekretarz Redakcji
dr hab. Krzysztof Gil
Członkowie
Prof. Benjamin Chain (London, UK),
Prof. Paul Enck (Tübingen, Germany),
Prof. Tomasz Grodzicki (Kraków, Poland),
Prof. Kalina Kawecka-Jaszcz (Kraków, Poland)
Prof. Maciej Małecki (Kraków, Poland),
Prof. Janusz Marcinkiewicz (Kraków, Poland),
Prof. Franz H. Messerli (New York, USA),
Prof. Jacek Musiał (Kraków, Poland),
Prof. Wiesław Pawlik (Kraków, Poland),
Prof. Jacek J. Pietrzyk (Kraków, Poland)
Prof. Jerzy A. Walocha (Kraków, Poland)
Redaktor techniczny
Danuta Ambrożewicz